собака


Bản dịch: con chó
Chuyển ngữ: [sabàka]

Ví dụ về sử dụng

@ собака [sabàka] - @ a mócBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này