бежать


Bản dịch: chạy
Chuyển ngữ: [bezhat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

бежать на работу [bezhat` na rabotu] - chạy đến chỗ làmBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này