бизнес


Bản dịch: kinh doanh
Chuyển ngữ: [biznes]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Где находится бизнес центр? [gde nakhoditsya biznes tsentr?] - Trung tâm thương mại nằm ở đâu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này