брать


Bản dịch: lấy
Chuyển ngữ: [brat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Мне нужно забрать багаж. [mn'e nùjna zabràt' bagàsh] - Tôi cần lấy hành lý.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này