водка


Bản dịch: rượi vodka
Chuyển ngữ: [vodka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

подводка (для глаз) [padvòtka] - bút kẻ mắt (dành cho đôi mắt)Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này