Tự đăng ký

врач


Bản dịch: bác sĩ
Chuyển ngữ: [vrach]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Вызовите врача, пожалуйста. [v`yzavitè vrachà pazhàluysta] - Xin vui lòng gọi hộ bác sĩ.
Я врач. [ya vrach] - Tôi là bác sĩ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này