год


Bản dịch: năm
Chuyển ngữ: [got]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

В прошлом году мы были на море. [f pròshlam gadù my b`yli na mòri] - Năm ngoái chúng tôi đã đi biển.
Какой у вас объём продаж в год? [kakoj u vas ab`yom pradazh v god?] - Khối lượng hàng bán của bạn trong năm là bao nhiêu?
Мы поздравляем вас с Новым годом. [my pazdravl'àim vas s nòvym gòdam] - Chúng tôi chúc mừng bạn năm mới.
Наилучшие пожелания в наступающем году! [nailùchshije pozhelàniya v nastupàyusshem godù] - Những lời chúc tốt lành nhất cho Năm mới!
Останкинская башня закрывается для посещения на реконструкцию до конца 2014 года. [astankinskaya bashn'a zakryvaitsa dl'a pasishenia na rikanstruktsiyu do kantsa 2014 goda] - Tháp Ostankino đóng cửa không cho thăm quan để sửa chữa cho đến cuối năm 2014.
Поздравляем вас с Новым годом! [pazdravl'àim vas s nòvym gòdam] - Xin chúc mừng bạn năm mới!
Поздравляем с Новым годом! [pazdravl'àim s nòvym gòdam] - Chúng tôi chúc mừng năm mới!
С Новым годом! [s nòvym gòdam] - Xin chúc mừng năm mới!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này