Tự đăng ký

гулять


Bản dịch: đi dạo
Chuyển ngữ: [gul'àt']

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

и пойдём гулять [i pajdyòm gulyàt'] - và chúng ta đi dạo chơi
Пойдём гулять? [pajd'òm gul'àt'] - Chúng ta hãy đi chơi đi?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này