Tự đăng ký

даже


Bản dịch: thậm chí
Chuyển ngữ: [dazhe]

Ví dụ về sử dụng

Цельтесь в луну: даже если промахнетесь, то окажетесь среди звезд! [tsel`t`es` v lunu: dazhe esli promakhn`et`es`, to okazhet`es` sredi zvezd!] - Bạn hãy ngắm bắn vào mặt trăng: nếu mà trượt thì bạn cũng nằm giữa các vì sao!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này