дата


Bản dịch: ngày
Chuyển ngữ: [data]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

дата рождения [dàta razhdèniya] - ngày sinhBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này