директор


Bản dịch: giám đốc
Chuyển ngữ: [direktor]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Могу я назначить встречу с директором вашей компании? [magu ya naznachit` fstrechu s direktaram vashej kampani?] - Tôi có thể chỉ định cuộc gặp gỡ với giám đốc công ty của bạn được không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này