должен


Bản dịch: bắt buộc
Chuyển ngữ: [dolzhen]

Ví dụ về sử dụng

К сожалению, должен сообщить Вам... [k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam] - Rất là tiếc, tôi phải thông báo cho bạn...
Он на работе. Он должен вернуться около шести часов. [on na rabòte. on dòlzhen vernùt'sya òkolo shestì chasòv] - Anh ấy đang ở chỗ làm. Anh sẽ trở về vào khoản sáu giờ chiều
Сколько всего я должен? [skol'ka vsivò ya dòlzhin?] - Tôi phải trả tất cả là bao nhiêu?
Сколько я Вам должен? [skòl'ka ya Vam dòlzhyn] - Tôi thiếu bạn bao nhiêu?
Сколько я должен заплатить? [skòl'ka ya dòlzhin zaplatìt'] - Tôi phải trả bao nhiêu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này