домохозяйка


Bản dịch: bà nội trợ
Chuyển ngữ: [damakhazyajka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

Я домохозяйка. [ya damakhaz'àjka ] - Tôi là bà nội trợ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này