ехать


Bản dịch: đi
Chuyển ngữ: [ekhat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

ехать на велосипеде [jehat' na velosipède] - đi xe đạp
Как мне проехать до…? [kak mne prajèkhat' do] - Làm thế nào để tôi có thể đi đến...?
Как проехать на выставку? [kak praekhat` na vystafku?] - Làm thế nào để đến được triển lãm?
Как я могу доехать до центра города? [kak ya magù dajèkhat' da tsèntra gòrada] - Làm sao để tôi có thể đi đến trung tâm thành phố?
Скажите, пожалуйста, как проехать до центра города? [skazhìti pazhàlusta kak prajèkhat' da tsèntra gòrada] - Xin bạn vui lòng cho biết, làm thế nào để đi đến trung tâm thành phố?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này