цветы


Bản dịch: hoa
Chuyển ngữ: [tsvit`y]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Ví dụ về sử dụng

купите цветы [kupìte tsvet`y] - bạn hãy mua hoa đi
Нюхать цветы [nyùkhat' tsvet`y] - Ngửi bông hoaBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này