мужской


Bản dịch: của đàn ông
Chuyển ngữ: [mushskòj]

Ví dụ về sử dụng

Где здесь мужской (женский) туалет? [gde zdes` muzhskoj (zhenskij) tualet?] - Nhà vệ sinh nam (nữ) ở đâu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này