Tự đăng ký

животное


Bản dịch: súc vật
Chuyển ngữ: [zhivotnoe]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

коричневое животное [karìchnivaje zhivòtnaje] - con vật màu nâu
милое животное [mìlaje zhivòtnaje] - con thú dễ thươngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này