Tự đăng ký

закрыт


Bản dịch: đóng cửa
Chuyển ngữ: [zakryt]

Ví dụ về sử dụng

А это закрытый или открытый бассейн? [a èhta zakr`ytyj ìli atkr`ytyj bassèjn] - Đây là bể bơi trong nhà hay bể bơi ngoài trời?
проезд закрыт [prajèst zakr`yt] - đoạn đường bị đóng lạiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này