Tự đăng ký

занят


Bản dịch: bận bịu
Chuyển ngữ: [zanyat]

Ví dụ về sử dụng

Извини, я сейчас занят. [izvinì, ya sijchàs zànit] - Xin lỗi, tôi bây giờ đang bận.
я занят [ya zànyat] - tôi bậnBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này