заплатить


Bản dịch: trả tiền
Chuyển ngữ: [zaplatit`]

Ví dụ về sử dụng

Позвольте мне заплатить мою долю. [pàzvol'ti mne zaplatìt' mayù dòlyu] - Hãy cho phép tôi trả cho phần của tôi.
Сколько я должен заплатить? [skòl'ka ya dòlzhin zaplatìt'] - Tôi phải trả bao nhiêu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này