Tự đăng ký

здоров


Bản dịch: khỏe
Chuyển ngữ: [zdarof]

Ví dụ về sử dụng

Будьте здоровы! [bùd'ti sdaròvy] - Xin chúc sức khỏe bạn!
Ваше здоровье! [vàshe zdoròv'je] - Xin chúc bạn sức khỏe!
Все здорово! [fsyo zdòrava] - Tất cả đều tuyệt vời!
Спи хорошо. Будь здоров. [spi kharashò. Bùd' zdaròv] - Hãy ngủ ngon nhé. Chúc mạnh khỏe.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này