извините


Bản dịch: xin lỗi nhé
Chuyển ngữ: [izvinite]

Ví dụ về sử dụng

Извините за задержку с ответом. [izvinìti za zadèrshku s otvètom] - Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ cho câu trả lời.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này