Tự đăng ký

карта


Bản dịch: bản đồ
Chuyển ngữ: [karta]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

Мне нужна карта города. [men nuzhnà kàrta gòrada] - Tôi cần có bản đồ thành phố.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này