кончить


Bản dịch: kết thúc
Chuyển ngữ: [konchit`]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này