Tự đăng ký

курить


Bản dịch: hút thuốc
Chuyển ngữ: [kurit`]

Ví dụ về sử dụng

не курить [ne kurìt'] - cấm hút thuốcBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này