Tự đăng ký

любимый


Bản dịch: anh yêu
Chuyển ngữ: [lyubimyj]

Ví dụ về sử dụng

Какой у тебя любимый цвет? [kakòj u tib'a l'ubìmyj tsvèt] - Màu sắc nào mà bạn yêu thích nhất?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này