Tự đăng ký

музыкант


Bản dịch: nhạc công
Chuyển ngữ: [muzykant]

Ví dụ về sử dụng

Спорю, что он музыкант. [spòryu, shto on muzykànt] - Đánh cuộc đi, rằng anh ấy là một nhạc sĩBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này