Tự đăng ký

немец


Bản dịch: anh chàng người đức
Chuyển ngữ: [nemets]

Ví dụ về sử dụng

продвинутый уровень немецкого [pradvìnutyj ùravin' nemètskava] - trình độ tiếng Đức cao cấpBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này