открыть


Bản dịch: mở
Chuyển ngữ: [atkryt`]

Ví dụ về sử dụng

Я бы хотел открыть банковский счет. [ya by khatèl atkr`yt' bànkavskij sshòt] - Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng.
Я не могу открыть дверь в мой номер [ya ne mogu otkryt' dver' v moj nomer] - Tôi không thể mở được cửa vào phòng của tôiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này