Tự đăng ký

отлично


Bản dịch: tuyệt vời
Chuyển ngữ: [atlichno]

Ví dụ về sử dụng

Он желает ей отличного вечера. [on zhilàit jej atlìchnava vèchira] - Anh ấy chúc cô có buổi chiều tuyệt vời.
Отлично (Великолепно) [atlichna (velikalepna)] - Tuyệt vời (Vĩ đại)
Я отлично провожу время. [ya atlichna pravazhù vrèm'a] - Tôi sử dụng thời gian một cách tuyệt vời.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này