Tự đăng ký

очки


Bản dịch: cặp kính
Chuyển ngữ: [achki]

Ví dụ về sử dụng

С моей точки зрения... [s mojèj tòchki zrèniya] - Theo quan điểm của tôi ...Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này