Tự đăng ký

перевод


Bản dịch: bản dịch
Chuyển ngữ: [perevod]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Ví dụ về sử dụng

Как мне сделать денежный перевод? [kak mne sdèlat' dènezhnyj perìvot] - Làm thế nào để tôi chuyển tiền?
Мне нужен переводчик. [mn'eh nùzhin pirivòdchik] - Tôi cần tới phiên dịch.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này