Tự đăng ký

план


Bản dịch: kế hoạch
Chuyển ngữ: [plan]

Ví dụ về sử dụng

Доброе утро, планета! [Dobràje ùtra, planèta] - Xin chào buổi sáng hành tinh!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này