Tự đăng ký

полюбить


Bản dịch: yêu thích
Chuyển ngữ: [palyubit`]
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này