Tự đăng ký

почему


Bản dịch: tại sao
Chuyển ngữ: [pachemu]

Ví dụ về sử dụng

Cкажите, почему задерживают рейс? [skajìti pachimù zadèrzhivayut rèjs] - Xin cho biết, tại sao chuyến bay bị trễ?
Почему ты не берёшь трубку? [pachimù ty ni bir'òsh trùpku] - Tại sao bạn không nhấc ống nghe?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này