рабочий


Bản dịch: công nhân
Chuyển ngữ: [rabochij]

Ví dụ về sử dụng

работа на полный рабочий день [rabòta na pòlnyj rabòchij den' ] - công việc toàn thời gian
У меня восьмичасовой рабочий день. [u menyà vos'michasovòj rabòchij den'] - Ngày làm việc của tôi là tám giờBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này