Tự đăng ký

размер


Bản dịch: kích cỡ
Chuyển ngữ: [razmer]

Ví dụ về sử dụng

с заработной платой в размере [s zàrabatnaj plàtaj v razmèri] - với mức lương làBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này