район


Bản dịch: quận
Chuyển ngữ: [rajon]

Ví dụ về sử dụng

деловой район [delovoy rayon] - khu thương mạiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này