Tự đăng ký

рис


Bản dịch: gạo
Chuyển ngữ: [ris]

Ví dụ về sử dụng

Вы рисуете [vy risùjete] - Các bạn vẽ
Мы рисуем [my risùjem] - Chúng tôi vẽ
Он/она рисует [on/onà risùjet] - Anh/cô ấy vẽ
Они рисуют [oni risùyut] - Họ vẽ
Ты рисуешь картины [ty risùjesh' kartìny] - Bạn vẽ tranh
Я рисую карандашом [ya risùyu karandashòm] - Tôi vẽ bằng bút chìBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này