Tự đăng ký

родители


Bản dịch: cha mẹ
Chuyển ngữ: [raditeli]

Ví dụ về sử dụng

молодые родители [malad`yi radìtili] - cha me trẻ tuổiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này