Tự đăng ký

родной


Bản dịch: thân thuộc
Chuyển ngữ: [radnoj]

Ví dụ về sử dụng

родной английский [radnòj anglìjskij] - tiếng anh là tiếng mẹ đẻBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này