роль


Bản dịch: vai trò
Chuyển ngữ: [rol`]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

Скажите, пожалуйста, пароль от вайфай [skazhite, pozhalujsta, parol' ot vajfaj] - Xin vui lòng hãy cho biết mật khẩu của wi fiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này