Tự đăng ký

станция


Bản dịch: ga tàu
Chuyển ngữ: [stàntsiya]

Ví dụ về sử dụng

Где здесь ближайшая станция метро? [gd`e zd`es` blizhajshaya stantsiya mitro?] - Ga tàu điện ngầm gần nhất ở đâu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này