танцевать


Bản dịch: nhảy múa
Chuyển ngữ: [tantsevat`]

Ví dụ về sử dụng

Пойдём танцевать? [pajd'òm tantsivàt'] - Chúng ta hãy đi nhảy đi?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này