Tự đăng ký

увидеть


Bản dịch: nhìn thấy
Chuyển ngữ: [uvidet`]

Ví dụ về sử dụng

Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. [dabrata - ehto to, chto mozhet uslyshat` glukhoj i uvidet` sl`epoj.] - Lòng tốt - đó là điều người điếc nghe thấy và người mù nhìn thấy.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này