Tự đăng ký

участвовать


Bản dịch: tham dự
Chuyển ngữ: [uchastvavat`]

Ví dụ về sử dụng

Я хочу поучаствовать в этой выставке от лица своей компании. [ya khachu pouchastvavat` v ehtaj vystafke at litsa svaej kampani] - Tôi muốn tham dự vào cuộc triển lãm này thay mặt cho công ty của tôi.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này