Tự đăng ký

учёный


Bản dịch: nhà bác học
Chuyển ngữ: [uchyonyj]

Ví dụ về sử dụng

Уверена, он учёный. [uvèrina, on uchyònyj] - Em tin chắc rằng anh ấy là nhà bác học.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này