Tự đăng ký

фабрика


Bản dịch: nhà máy
Chuyển ngữ: [fabrika]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

шоколадная фабрика [shikalàdnaya fàbrika] - nhà máy kẹo sô cô laBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này