Tự đăng ký

фонтан


Bản dịch: đài phun nước
Chuyển ngữ: [fantan]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

не фонтан [nifantàn] - không phút nướcBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này