Tự đăng ký

француз


Bản dịch: người pháp
Chuyển ngữ: [frantsuz]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

начальный французский [nachàl'nyj frantsùzskij] - trình độ tiếng Pháp sơ khai
хороший уровень французского [kharòshij ùraven' frantsùzskava] - trình độ tiếng Pháp tốtBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này